Over de docenten

De docenten zijn Dr. Hans Broekhuis en Prof. Dr. Herman Kuipers. Zij zijn tevens de oprichters van de Stichting PP en zij vormen het bestuur, samen met Drs. Alice Kuipers-Bos.

Uit eigen ervaring leerden zij beiden dat er veel (latente) belangstelling is bij hoger opgeleiden om te promoveren. Men vindt echter niet zo makkelijk de weg naar ( en binnen) universiteiten. Degenen die wel de weg gevonden hebben stranden vaak bij gebrek aan goede begeleiding in de voorbereidingsfase. Op basis van die gedeelde ervaring hebben zij de Stichting PP opgericht.

dr. Hans Broekhuis

pic

 

Dr. Hans Broekhuis is wetenschapper, ondernemer en publicist. Als wetenschapper heeft hij zich beziggehouden met ondernemerschap en management. Hij is al geruime tijd ondernemer en commissaris.

 

 

Enkele van zijn publicaties zijn:

prof. herman kuipers

pic

 

Prof dr. Herman Kuipers is emeritus hoogleraar en adviseur. Zowel als wetenschapper en als adviseur hield hij zich vooral bezig met het ontwerp en de ontwikkeling van organisaties.

 

 

Enkele van zijn publicaties zijn:

 

kosten

Deelname aan het pro-promotietraject kost 5950 euro, desgewenst te betalen in enkele termijnen. De kosten zijn fiscaal aftrekbaar voor de werkgever en/of de werknemer. Er is geen BTW verschuldigd. (Deelname aan de Summer course brengt extra kosten met zich mee maar deelname is facultatief)

Voorafgaand aan een eventuele inschrijving vindt er een uitgebreid intake- en voorlichtingsgesprek plaats met de docenten.

Download hier het inschrijfformulier voor het Pre-promotiontraject

 • over ons

  De Stichting PromotumPromovendi (PP) stelt zich ten doel om mensen van buiten de universiteit die willen promoveren (de zogenaamde buitenpromovendi) inhoudelijk en methodologisch te ondersteunen.

 • Activiteiten

  • Voorlichting & Advies
  • Individuele begeleiding
  • Deelnemers platform
  • Summer Coure
  • Bemiddelen bij promotor
  • Coaching op maat
 • Enkele Publicaties

  • Het nieuwe organiseren
  • Slagvaardig organiseren
  • Te eerlijk om beleefd te zijn
  • Het Freudiaans woordenboek voor managers
  • Het Freudiaans woordenboek voor managers
  • Brein & Zijn