doelstelling

picDe ervaring heeft ons geleerd dat bij nogal wat mensen met een Universitaire of een HBO opleiding, die werken buiten de universiteit, serieuze belangstelling bestaat om te promoveren. Vaak realiseert men zich echter niet dat die mogelijkheid bestaat. Degenen die wel de weg gevonden hebben naar een promotor stranden niet zelden omdat zij zich vooraf niet goed realiseerden wat een academische promotie inhoudt en welke (methodologische) eisen gesteld worden aan een proefschrift.

De Stichting PromotumPromovendi (PP) stelt zich ten doel om mensen van buiten de universiteit die willen promoveren (de zogenaamde buitenpromovendi) inhoudelijk en methodologisch te ondersteunen.

Activiteiten

Om haar doelstelling te bereiken richt PromotumPromovendi (PP) zich op de volgende activiteiten:

 • Het geven van voorlichting en advies over de mogelijkheden en voorwaarden om als buitenpromovendus te promoveren op een proefschrift.
 • Het bieden van individuele begeleiding aan promotiekandidaten, vooral bij de voorbereiding van een onderzoekvoorstel dat geschikt is voor een promotie. We noemen dit het “pre-promotietraject”.
 • Het bieden van een platform aan de deelnemers om onderling ervaringen uit te wisselen en plannen te presenteren.
 • Bij voldoende belangstelling kan er een Summer course op een boerderij in Zuid Frankrijk worden georganiseerd. Naast de uitwisseling van ervaringen en het presenteren van plannen wordt daarin extra aandacht besteed aan methodologie en vooral wetenschapsfilosofie.
 • Het bemiddelen bij het vinden van een geschikte promotor.
 • Desgewenst verdere coaching op maat bij de uitvoering van het onderzoekplan.

Alles draait bij PP om het pre-promotietraject. Dat is de centrale activiteit van de Stichting. Voorafgaand aan dit traject wordt in een vrijblijvend gesprek de nodige voorlichting en advies gegeven op basis waarvan de kandidaat kan besluiten om zich in te schrijven voor dit traject. Tijdens dit traject kan onderlinge uitwisseling worden georganiseerd. En in de loop van dit traject kan al gezocht worden naar een geschikte promotor, afhankelijk van de aard en inhoud van het onderzoekvoorstel. Eventueel kan, in afstemming met de promotor, de promotiekandidaat ook tijdens de uitvoering van het onderzoek door ons worden gecoached.

Deze activiteiten worden uitgevoerd door Prof.dr. Herman Kuipers en Dr. Hans Broekhuis.

 • over ons

  De Stichting PromotumPromovendi (PP) stelt zich ten doel om mensen van buiten de universiteit die willen promoveren (de zogenaamde buitenpromovendi) inhoudelijk en methodologisch te ondersteunen.

 • Activiteiten

  • Voorlichting & Advies
  • Individuele begeleiding
  • Deelnemers platform
  • Summer Coure
  • Bemiddelen bij promotor
  • Coaching op maat
 • Enkele Publicaties

  • Het nieuwe organiseren
  • Slagvaardig organiseren
  • Te eerlijk om beleefd te zijn
  • Het Freudiaans woordenboek voor managers
  • Het Freudiaans woordenboek voor managers
  • Brein & Zijn