Het pre-promotietraject nader toegelicht

Elk promotieonderzoek bestaat in principe uit vier delen:

 • Een grondige oriëntatie op het gekozen onderwerp uitmondend in een onderzoekdoelstelling die voldoet aan eisen op het gebied van wetenschappelijkheid en relevantie.
 • De opzet van een methodologisch deugdelijk onderzoekontwerp, vastgelegd in een onderzoekplan ofwel research-proposal.
 • De uitvoering van dit plan op methodologisch verantwoorde wijze.
 • Een nabeschouwing met conclusies, aanbevelingen en reflecties.

  pic2Het pre-promotietraject is voornamelijk gericht op de (methodologische) ondersteuning van de kandidaat bij het eerste deel (de inhoudelijke oriëntatie op het gekozen onderwerp uitmondend in een onderzoekdoelstelling) en vooral ook het tweede deel (het uitwerken van een conceptueel en technisch ontwerp van het onderzoek op methodologisch verantwoorde wijze uitmondend in een research proposal).

  Het pre-promotietraject duurt minimaal een jaar, maar kan desgewenst ook over langere tijd worden uitgesmeerd (afhankelijk van de beschikbare tijd van de kandidaat) . In totaal kan iedere deelnemer rekenen op 60 uur intensieve, persoonlijke begeleiding. Deels in de vorm van besprekingen, deels door middel van schriftelijke feedback op geproduceerde werkstukken.

  De begeleiding is er op gericht de deelnemers te leren om fundamentele methodologische principes toe te passen op de promotieonderwerpen die zij zelf van uit hun eigen praktijk inbrengen en waar ze warm voor lopen. Doorgaans gaat het dus om praktijkgerichte onderwerpen. Maar theoretisch onderzoek is ook mogelijk.

  Download hier het inschrijfformulier voor het Pre-promotiontraject

 • over ons

  De Stichting PromotumPromovendi (PP) stelt zich ten doel om mensen van buiten de universiteit die willen promoveren (de zogenaamde buitenpromovendi) inhoudelijk en methodologisch te ondersteunen.

 • Activiteiten

  • Voorlichting & Advies
  • Individuele begeleiding
  • Deelnemers platform
  • Summer Coure
  • Bemiddelen bij promotor
  • Coaching op maat
 • Enkele Publicaties

  • Het nieuwe organiseren
  • Slagvaardig organiseren
  • Te eerlijk om beleefd te zijn
  • Het Freudiaans woordenboek voor managers
  • Het Freudiaans woordenboek voor managers
  • Brein & Zijn