Waarin PP zich onderscheidt

De werkwijze van PP wordt gekenmerkt door de volgende punten:

 • Een intensieve interactie tussen theorie en praktijk. Vanaf de start van het pre-promotietraject wordt de deelnemer uitgedaagd om promotieonderwerpen te noemen waarvoor hij of zij warm kan lopen. Dus niet eerst een cursus methodologie om daarna aan de slag te gaan, maar meteen aan de slag
 • Veel aandacht voor praktijkgericht promotieonderzoek en de specifieke eisen die dat stelt aan de methodologie. Goed praktijkgericht onderzoek vergt een brede kijk op de methodologie en op de wetenschapsleer met veel aandacht voor het (conceptuele) onderzoeksontwerp. Dus niet alleen aandacht voor (kwantitatieve) methoden en technieken.
 • Elke (praktijkgerichte) probleemstelling vergt zijn eigen methodologische aanpak. De vraag welke onderzoekstrategie geschikt is wordt bepaald door het doel van het onderzoek. Afhankelijk van de aard van het probleem en het doel van het onderzoek kunnen zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoekstrategieën in aanmerking komen. Bij zulke strategieën kan onder meer worden gedacht aan: (veld)experimenten; survey-onderzoek; (meervoudige) casestudies; actieonderzoek; etnografisch onderzoek; etc.. Dat betekent dat wij niet op voorhand bepaalde onderzoekstrategieën uitsluiten. De meest geëigende strategie wordt bepaald door de aard van het probleem en het doel van het onderzoek.
 • Een sterke nadruk op het ontwerpen van het onderzoek. Dat wil zeggen: veel aandacht voor de onderlinge samenhang van de stappen die bij de opzet van een onderzoek gezet moeten worden. Het ontwerpen van een onderzoek begint uiteraard met het kiezen van een (algemeen) onderwerp. Een brede oriëntatie op dat onderwerp moet leiden tot de keuze van een meer specifieke doelstelling. Die doelstelling is op zijn beurt het vertrekpunt voor het conceptueel onderzoek ontwerp. En dat conceptuele ontwerp moet vertaald worden in concreet technisch ontwerp waar bepaald wordt welke onderzoekstrategie gevolgd zal worden. Alle stappen moeten goed op elkaar aansluiten
 • Ervaren docenten (Herman Kuipers en Hans Broekhuis) die verantwoordelijk zijn en zich verantwoordelijk voelen voor het totale traject en die beiden actief zijn in wetenschap en praktijk (zie docenten).
 • over ons

  De Stichting PromotumPromovendi (PP) stelt zich ten doel om mensen van buiten de universiteit die willen promoveren (de zogenaamde buitenpromovendi) inhoudelijk en methodologisch te ondersteunen.

 • Activiteiten

  • Voorlichting & Advies
  • Individuele begeleiding
  • Deelnemers platform
  • Summer Coure
  • Bemiddelen bij promotor
  • Coaching op maat
 • Enkele Publicaties

  • Het nieuwe organiseren
  • Slagvaardig organiseren
  • Te eerlijk om beleefd te zijn
  • Het Freudiaans woordenboek voor managers
  • Het Freudiaans woordenboek voor managers
  • Brein & Zijn